masz pytania?
         zadzwoń:


    518-515-052

   

          lub napisz

   

  centrum.betula@gmail.com

   

   

   

   


   

   

  Akceptujemy bony Benefit Systems

   

   


  Polityka Prywatności

  Drogi użytkowniku!

   

  Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Serwis. Twoje dane są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „Rozporządzenie”) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

  I. Administrator danych osobowych

  Administratorem twoich danych osobowych jest Betula Beata Bąba-Łukasik, ul. Kraśnik 36, 32-040 Wrząsowice, NIP: 9442100482, REGON: 121328497, dalej Administrator.

  II. Dane osobowe i prywatność

  Jeśli zamierzasz założyć Konto Użytkownika oraz korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych. Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Serwisu i świadczeniem usług w nim oferowanych („Usługi”).

  Cel przetwarzania:

  W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:

  1. Świadczenie usług oferowanych w Serwisie
  2. Marketing bezpośredni oferowanych usług, inny niż newsletter
  3. Przesyłanie newslettera

  Podstawa przetwarzania:

  1. Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
  2. Twoja zgoda wyrażona w Serwisie - jeśli zdecydujesz się na jej wyrażenie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
  3. Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  4. Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  5. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na:

  a) profilowaniu w celach marketingowych

  b) przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych badaniu satysfakcji klientów

  Podanie danych:
  Dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.

   

  Skutek niepodania danych:
  W zależności od celu, w jakim dane są podawane:

  1. brak możliwości zarejestrowania się w Serwisie
  2. brak możliwości korzystania z usług Serwisu
  3. brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych w Serwisie

  Możliwość cofnięcia zgody:

  1. w każdej chwili

  Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

  III. Zamieszczanie treści w serwisie

  Jeśli zdecydujesz się zostawić recenzje w Serwisie - jego treść może zostać opublikowana w Serwisie. To samo dotyczy innych treści, które publikujesz w Serwisie.

  Część Twoich danych, takich jak:

  1. nick
  2. imię i nazwisko
  3. miejscowość
  4. certyfikaty
  5. adres strony internetowej
  6. adresy do profili społecznościowych
  7. avatar/zdjęcie
  8. informacja "O mnie"

  będzie widoczna dla innych użytkowników Serwisu.

  IV. Profilowanie

  W ramach Serwisu możemy automatycznie dopasowywać pewne treści do Twoich potrzeb, tj. dokonywać profilowania, wykorzystując do tego podane przez Ciebie dane osobowe. Zanim dokonamy profilowania, na podstawie którego podejmowane będą decyzje:

  1. wywołujące wobec Ciebie skutki prawne,
  2. wpływające na Ciebie w podobnie istotny sposób

  Pamiętaj, że zgodę w każdej chwili możesz odwołać. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

  V. Okres przetwarzania

  Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

  1. przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych
  2. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową zawartą przez Serwis przez Strony
  3. cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą
  4. zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych - w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

  w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

  VI. Bezpieczeństwo danych

  Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

  VII. Twoje uprawnienia

  Przysługuje Ci prawo żądania:

  1. dostępu do Twoich danych osobowych
  2. ich sprostowania
  3. usunięcia

  Pamiętaj, że usuwając wszystkie Twoje dane osobowe z naszej bazy nie będziemy w stanie świadczyć dla Ciebie usług, za które zapłaciłeś. Proces ten jest nieodwracalny.

  1. ograniczenia przetwarzania
  2. przeniesienia danych

  A także prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:

  1. z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów - jeśli ma to zastosowanie,
  2. jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim

  Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

  Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

   

  VIII. Ciasteczka

  Nasz Serwis, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

  1. są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.)
  2. umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Serwisu
  3. nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia

  Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

  1. usunąć pliki cookies
  2. blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości

  W tym Serwisie ciasteczka wykorzystywane są w celu:

  1. zapamiętywania informacji o Twojej sesji
  2. statystycznym
  3. marketingowym
  4. udostępniania kluczowych funkcji Serwisu

  Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz: (Firefox, Chrome, Safari, Internet Explorer / Microsoft Edge).

   

  Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.

  IX. Usługi zewnętrzne / Odbiorcy danych

  Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista tych podmiotów:

  1. podmiot realizujący dostawę towarów
  2. dostawca płatności
  3. osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność
  4. hostingodawca
  5. biuro księgowe
  6. podmiot ułatwiajacy optymalizację Serwisu
  7. podmiot zapewniający usługi marketingowe
  8. portale społeczniościowe
  9. T-mobile usługi bankowe w związku z:
   • świadczeniem przez Bank na rzecz Serwisu usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
   • obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Serwisu przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
   • w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych z Serwisem, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

  X. Zawieranie umów

  W przypadku, gdy podanie przez Ciebie danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy z naszym Serwisem, podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy z naszym Serwisem.

   

  W przypadku przekazania Twoich danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Ciebie płatności na rzecz Serwisu przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Serwisu.

   

  W przypadku przekazania Twoich danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych z naszym Serwisem, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy naszym Serwisem internetowym a Bankiem.

   

  XI. Przekazywanie danych osobowych do państw spoza Unii Europejskiej

  W związku z powyższym, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty spoza Unii Europejskiej. Właściwy poziom ochrony Twoich danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia uczestnictwo tych podmiotów w Tarczy Prywatności UE-USA, ustanowionej decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej jako zbiór zasad gwarantujących odpowiednią ochronę Twojej prywatności

  XII. Kontakt z administratorem

  Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych? A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności?

  Napisz na adres e-mail: centrum-betula@gmail.come

   

  © Centrum Betula | design/cms: Lech Taczkowski